تبلیغات
منم! زکریای رازی! - سنتزبنزل استو فنون(چالکون)
www.facebook.com\peimanaliasghari

ترکیبی زرد رنگ با تراکم بالا

مقدمه:

در ازمایشگاه الی معمولا با دو نوع آزمایش سر و کار داریم.نوع اول از نوع شناسایی هستند و در ان خواص فیزیکی یا خواص شیمیایی اجسام مورد مطالعه قرار میگیرد.(آزمایشهای کیفی).نوع دوم تهیه ترکیبات الی از مواد اولیهاست که در آن ترکیبی به ترکیب دیگر تبدیل میشود.به عبارت دیگر سنتز انجام میشود که ما در ازمایشگاه آلی دو بیشتر با نوع دوم این آزمایشها یعنی سنتز روکار داریم.

تکنیک های آزمایشگاهی:

●استخراج

●کروماتوگرافی

●تبلور

●اندازه گیری ثابتهای فیزیکی

●رفلکس

●صاف کردن در خلا

استخراج:

انتقال یا جدا کردن یک ترکیب از یک حلال توسط حلال امتزاج ناپذیردیگر را استخراج میگویند.معمولا با توجه به ماهیت ترکیبها آنها را با یکی از سه دسته حلال زیر استخراج میکنند.

۱استخراج ترکیبات بوسیله آب:این روش برای جداسازی موادی که تا حدود زیادی قطبی هستند استفاده میشود.

۲استخراج بوسیله محلول اسیدی رقیق:معمولٲ از اسید هیدرو کلریدریک ۵ تا ۱۰ در صد برای محلول قلیایی مثل آمینهای آلی استفاده می شود.

۳استخراج بوسیله محلول بازی رقیق:در این روش معمولٲ از محلول سدیم بی کربنات ۵ در صد برای استخراج اسیدهای آلی استفاده می شود.

کروماتوگرافی:

یکی از روشهای جالب جداسازی اجزای یک مخلوط ‚کروماتوگرافی است که اساس آن انتشار مخلوط روی دو فاز مختلف است.

انواع کروماتوگرافی:

 کروماتوگرافی کاغذی : در این فازثابت سلولز خالص است.

کروماتوگرافی لایه ناز(CTL) : این نوع کروماتوگرافی برای جداسازی مقادیر بسیارکم مواد کاربرد زیادی دارد و از نوع جامد مایع است.

کروماتوگرافی ستونی : بر مبنای خاصیت جذب و انحلال پذیری است.

کروماتوگرافی مایع- مایع

کروماتوگرافی گاز-مایع

تبلور:

یکی از بهترین روشهای تخلیص اجسام جامد است که اساس این روش حل کردن جسم در حلال مناسب به کمک گرما و تهیه محلول سیر شده جسم است.
فریاد زدم در تاریخ 1389/12/15 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ