تبلیغات
منم! زکریای رازی! - شیمی فیزیک
www.facebook.com\peimanaliasghari

تعریف :

شیمی فیزیک   ( Physical chemistry) بخشی از علم شیمی است که در آن از اصول و قوانین فیزیکی ، برای حل مسائل شیمیایی استفاده می‌شود.به عبارت دیگر ، هدف از شیمی فیزیک ،فراگیری اصول نظری فیزیک در توجیه پدیده‌های شیمیایی است. برای آشنایی بیشتر با علم شیمی فیزیک ، باید با زیر مجموعه‌های این علم آشنا شویم و اهداف این علم را در دل این زیر مجموعه‌ها بیابیم .

رویکرد :

یک سیستم شیمیایی می تواند از هر دو دید گاه میکرسکوپی و ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گیرد. دیدگاه میکروسکوپی بر پایه مفهوم مولکولی استوار است.در دیدگاه ماکروسکوپی خواص ماده در مقیاس بزرگ و بدون آنکه مفهوم مولکول به صراحت به کار رود مطالعه می شود.شیمی فیزیک را می توان به چهار مبحث اصلی تقسیم کرد:

ترمودینامیك ، شیمی کوانتومی ، مکانیک آماری و سینتیک.

ترمودینامیک علم ماکروسکوپی است که ارتباط های خواص تعادلی یک سیستم و تغییرات آن را مطالعه می کند.

مولکولها، الکترونها و هسته هایی که آنها را ساخته اند از مکانیک کلاسیک پیروی نمی کنند. در عوض حرکات آنها از قوانین مکانیک کوانتمی تعیین می شود.کاربرد مکانیک کوانتومی برای ساختار اتمی ،  پیوند مولکولی و طیف بینی ، شیمی کوانتومی را تشکیل می دهد.

علم ماکروسکوپی ترمودینامیک نتیجه ای از رخدادها در سطح مولکولی (میکروسکوپی )است.سطوح مولکولی و ماکروسکوپی توسط شاخه ای از علم به نام مکانیک آماری به یکدیگر مرتبط می شوند. مکانیک آماری بینشی در خصوص اعتبار قوانین ترمودینامیک ایجاد می کند و امکان محاسبه خواص ماکروسکوپی ترمودینامیکی را از روی خواص مولکولی میسر می سازد.

سینتیک مطالعه سرعت فرایند ها ، نظیر واکنشهای شیمیایی، مکانیک کوانتومی و مکانیک آماری توسعه نیافته است .در سینتیک ، مباحث ترمودینامیک ، شیمی کوانتومی و مکانیک آماری استفاده می شود.

 کاربردهای شیمی فیزیک : 

 ارتباط شیمی فیزیک با سایر علوم ، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی این علم را بیان می‌کند. به عنوان مثال ، بامطالعه الکتروشیمی به پایه و اساس پدیده‌های طبیعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنین پدیده‌هایی جلوگیری کرده و یا این پدیده‌ها را به مسیری مفید برای جامعه سوق داد. علاوه بر آن ، کاربرد قوانین ترمودینامیک مانند "نقطه اتکتیک" در جلوگیری از ضررهای جانی و مالی پدیده‌های طبیعی مانند یخ بندان بعد از بارش برف ، بسیار مفید می‌باشد ( مخلوط کردن برف و نمک بر اساس نقطه اتکتیک ) .
فراموش نکنیم که تمامی باطری‌ها و پیلهایی که وسایل
 زندگی ما با نیروی آنها کار می کنند براساس قوانین شیمی فیزیک ساخته شده‌اند.

در آخر برای شما بخصوص علاقه مندان به این شاخه از علم شیمی آرزوی موفقیت می کنم.
فریاد زدم در تاریخ 1389/11/22 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ