تبلیغات
منم! زکریای رازی! - آزمایشهای پتاسیومتری1
www.facebook.com\peimanaliasghari
اندازه گیری  توسط دی کرومات پتاسیم

وسایل مورد نیاز :

  1) پتانسیو متر مجهز به  الکترودپلاتین و کالومل

اندازه گیری  توسط دی کرومات پتاسیم

وسایل مورد نیاز :

  1) پتانسیو متر مجهز به  الکترودپلاتین و کالومل

  2) بشر 250میلی لیتری

  3) استوانه مدرج 100 میلی لیتری

  4) بهم زن مغناطیسی و پی پت

محلولهای مورد نیاز:

محلول استاندارد پتاسیم دی کرومات 02/0  مولار cc100

محلول 5/2 مولار و اسید سولفوریک 100میلی لیتر

محلول اسید فسفریک غلیظ

  روش کار:

مجهول داده شده شامل فروآمونیوم سولفات را به حجم می رسانیم سپس توسط پی پت ژوژه 25 آنرا داخل بشر  250 ریخته و به آن حدود 25 اسید سولفوریک 5/2 مولار توسط مزول بیفزائید تا حجم حدود 150 با آب مقطر رقیق کنید.

الکترودهای کالومل و پلاتین را داخل محلول قرار داده و پس از بهم زدن توسط محلول دی کرومات پتاسیم 2% مولار بسنجید.

افزودن دی کرومات در ابتدا در حجم های یک میلیمتری انجام داده و به محض شروع تغییرات قابل توجه در پتانسیل تیتراسیون را در حجم های 1/0 میلیمتری تا بعد از نقطة اکی والان ادامه دهید.

سپس حدود 5 دیگر در حجم های 1 دی کرومات پتاسیم به محلول بیفزائید.

 * از روی رسم منحنی تغییرات پتانسیل به حجم مصرفی دی کرومات مقدار گرم درصد  را محاسبه و گزارش نمائید.

 * منحنی تغییرات نسبت به را نیز رسم نمائید.

آزمایش فوق را تکرار کنید، با این تفاوت که علاوه بر اسید سولفوریک حدود 5-4 اسید فسفریک نیز به محلول بیفزائید.
فریاد زدم در تاریخ 1389/10/23 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ