تبلیغات
منم! زکریای رازی! - تعیین آهن در آب به روش اسپکتر و فتومتری
www.facebook.com\peimanaliasghari

 تئوری: یک روش بسیار دقیق و حساس برای تعیین مقادیر جزئی از آهن تا حدود  از آهن دو ظرفیتی موجود در آب مبتنی است بر تشکیل کمپلکس قرمز نارنجی رنگ از آهن دو ظرفیتی با یک ترکیب آلی مانند اورتوفنانترولین .

اورتوفنانترولین یک کمپلکس پایدار با آهن دو ظرفیتی می دهد که آنهم به دلیل وجود یک زوج اتم ازت در ملکول آن می باشد  که می تواند ایجاد یک اتصال کئووالان با یون آهن دو ظرفیتی بنماید سه ملکول اورتوفنانترولین که با آهن دو ظرفیتی ملحق شده اند می توانند کمپلکس به فرمول زیر:

این کمپلکس را بیشتر به نام  می نامند زیرا که بطور اختصار آنرا بصورت  نمایش می دهند، واکنش تشکیل این کمپلکس از معادله زیر داده شده است.  

ثابت تعادل این واکنش  در حرارت  می باشد و فرم کمی این کمپلکس اغلب در حدود  بین 2تا9 ظاهر می شود ولی بیشتر  5/3 توصیه می شود.

و آن هم بدلیل جلوگیری از رسوب کردن نمک های آهنی نظیر فسفات آهن می باشد و در هر حال تنظیم دقیق  ضروری نمی باشد در این آزمایش برای تعیین مقادیر آهن دو ظرفییی بایستی از یک معرف کاهنده مانند هیدروکنیون و یا هیدراکسیل آمین هیدروکلراید به منظور نگه داشتن آهن در عدد اکسیداسیون 2 استفاده می شود در اینصورت رنگ کمپلکس آهن  یا اورتوفنانترولین برای مدت زیادی پایدار می ماند، بعضی از کاتیونها که در این آزمایش ایجاد مزاحمت می نمایند عبارتند از : نقره بیسموت که ایجاد رسوب می نماید و نیز کادمیم ، جیوه دروی ایجاد کمپلکسهای بدون رنگ ولی قابل حل با مصرف می نماید.

اگر در شرایطی بخصوص کاتیونهای نظیر مولیبون ، تنگستن، مس ، کبالت، نیکل یا قلع موجود باشد در واکنش دخالت می نماید.

   روش کار:

  فتومتری آهن:

7 بالن ژوژه  را تهیه نمائید.. 1- مقدار 1/0 گرم نمک مور را وزن نموده در داخل یک بشر که محتوی  آب مقطر است و  اسید سولفوریک غلیظ می باشد ریخته آنرا حل نموده به بالن ژوژه  منتقل کرده آنرا به حجم برسانید (نام آنرا استاندارد ) بگذارید. سپس  از بالن  را برداشته و به بالن ژوژه  دیگر منتقل کنید و آنرا به حجم برسانید و نام آنرا محلول استاندارد  بگذارید حال مطابق جدول زیر عمل کنید.

2-  هیدروکسیل آمونیوم کلراید را در  آب مقطر حل کنید.

10دقیقه صبر کرده سپس به حجم  برسانید

اورتوفنانترولین

بافر

هیدروکسیل آمونیوم کلراید

بالن ژوره 100

10

10

(1)

10

10

(2)

10

10

(3)

10

10

(4)

10

10

-

شاهد

3- بافری به ترتیب زیر تهیه نمائید  استات سدیم را در  اسید استیک بعلاوه  آب مقطر در بشر حل کنید سپس آنرا به حجم  در بالن ژوژه 100 برسانید. سپس جذب هر محلول آهن را در  مربوطه خوانده و منحنی جذب بر حسب غلظت را رسم کرده و با توجه به جذب خوانده شده برای مجهول ، غلظت نمونه مجهول تعیین می گردد.

 

 
فریاد زدم در تاریخ 1389/11/8 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ