تبلیغات
منم! زکریای رازی! - آازمایش سدیم استات فوق اشباع_واکنش های گرماگیر_آلومینو ترمید_کوه آتشفشان آمونیوم دی کرومات
www.facebook.com\peimanaliasghari

هدف ازمایش سدیم استات فوق اشباع

شرح کار

ابتدا محلولی از سدیم استات فوق اشباع را در داخل بالن می ریزیم . در ضمن ما زمانی می توانیم محل.ل فوق اشباع داشته باشیم که آرام آرام دمای محلول را کاهش دهیم .

چند دانه سدیم استات جامد را بر روی میز قرار دادیم سپس محلول سدیم استات فوق اشباع را به آرامی بر روی سدیم استات جامد ریختیم و مشاهده کردیم که قطره های محلول به صورت باور های جامد در آمدند.و همچنین با تست کردن دمامشخص شد که دما بالا رفته و با محیط تبادل گرما انجام داده.

هدف آزمایش های واکنش های گرماگیر

شرح کار

چند قطره آب برروی یک تخته می ریزیم و ظرف حاوی دو محلولNH4SCN  و Ba(OH)2  که قبلا با هم مخلوط شده اند را بر روی آب قرار می دهیم که به علت گرماگیر بودن واکنش ؛واکنش گرمای لازم را از محیط یعنی آب می گیرد و چون مقدار آب هم کم بود دما زیاد پائین آمد و موجب یخ زدن آب شد. و باعث شد که ته ظرف به آب بچسبد.

  نتیجه

         اینکه در واکنش های گرماگیر اگر در محیط واکنش آب موجود باشد گرمای خود را از آب می گیرد.

هدف آزمایش آلومینو ترمید

شرح کار

داخل یک ظرف فلزی Fe2o3  + AL    ریختیم و برای اینکه مواد راحت تر مشتعل شوند یک نوار Mg   و پنبه الکل دار را داخل آن ظرف انداختیم .

بعد از چند ثانیه واکنش بسیار شدیدی انجام شد که این واکنش با پرتاب برآده های آهن به اطراف و همچنین نور بسیار زیاد در دمای 3000درجه انجام شد.

در این آزمایش Fe  آزاد شد و  AL  به اکسید تبدیل شد که AL قدرت کاهندگی بالایی دارد.

                    

Fe2o3 + AL = AL2O3 + Fe

هدف آزمایش کوه آتشفشان آمونیوم دی کرومات

شرح کار

مقداری آمونیوم دی کرومات را بروی میز می ریزیم  سپس یک پنبه آغشته به الکل را داخل آن قرار می دهیم و یک کبریت روشن را داخل آن قرار می دهیم ومشاهده کردیم که حجم مواد افزایش یافت و همچنین رنگ مواد نیز تغییر کرد .

طبق فرمول مقابل :

 NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 +4 H2O)
فریاد زدم در تاریخ 1389/11/27 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ