تبلیغات
منم! زکریای رازی! - آزمایش احتراق خود به خود_اکسایش گلیسیرین_NI3_اکسایش و کاهش مس_گاز کلر
www.facebook.com\peimanaliasghari

هدف آزمایش احتراق خود به خود

شرح کار

ابتدا فسفر را روی یک صافی می ریزیم که توسط حلال دی سولفید کربنcs2 حل شده بود.

پس از چند ثانیه حلال محلول بخار شد و پس از آن هم فسفر به خودی خود آتش گرفت.

در این آزمایش از آب برای نگه داری فسفر و از حلال برای نگه داری cs2 استفاده می شد.

هدف آزمایش اکسایش گلیسیرین

شرح کار

مقداری پتاسیم پرمنگنات را بر روی میز ریخته و سپس گلیسیرین را به روی آن می ریزیم.

که طبق واکنش زیر این ازمایش همراه با دود و گرما وتولید مقداری کریستال انجام شد.

                                                                                                                         دود  K2co3+mn2o3+co2+H2o+  Kmno4+c3H8o3  =

هدف آزمایش NI3

شرح کار

یک کاغذ آغشته به I2 و NI3 را با گیره نگه داشتیم . که در اثر انفجار و ازاد شدن I2 کاغذ صافی سیاه شد.

N2+I2 = NI3

هدف اکسایش و کاهش مس

شرح کار

یک قطعه مس را بر روی چراغ گاز گذاشته که هوا در اطراف آن جریان دارد.پس از چند ثانیه مشاهده شد که در اثر حرارت بالا مس سیاه رنگ شد و به CUO   تبدیل شد .

CU+O2 = CUO    

یک قیف را که سر آن به یک شیلنگی متصل است که آن شیلنگ به کپسول حاوی H2 وصل است به صورت وارونه بر روی قطعه مس می گذاریم که سر مس به رنگ قرمز تبدیل شد.

CUO+H2O = H2O+CU

نتیجه می گیریم که اکسایش و کاهش مس می تواند چندین بار انجام شود.

هدف آزمایش گاز کلر    

شرح کار

یک چوب پنبه حاوی CL2 و H2 را داخل یک لوله آزمایش قرار می دهیم . لوله را درون یک جا لوله ای که اطراف آن دارای دو سوراخ است قرار می دهیم.

سوراخ های جا لوله ای برای آن است که نور باید از داخل لوله عبور کند تا آزمایش انجام شود. لازم به ذکر است که واکنش با ورود نور به سیستم اغاز می شود .

کاغذ اغشته به Mg را آتش زده و آن را جلوی سوراخ جا لوله ای نگه می داریم که مشاهده شد چوب پنبه از داخل لوله آزمایش به بیرون پرتاب شد.تغییر رنگ – دما و حجم نشان دهنده انجام شدن واکنش است.

H2+ CL2 = HCL

نتیجه اینکه آزمایش گاز کلر احتیاج به نور شدید دارد.
فریاد زدم در تاریخ 1389/08/19 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ