تبلیغات
منم! زکریای رازی! - آزمایش تهیه آب آهک_تهیه سنگ آهک_پارا مغناطیسی
www.facebook.com\peimanaliasghari

هدف تهیه آب آهک :

شرح کار:

ابتدا 0.1 m  cao را وزن می کنیم و در 50 ml آب حل می کنیم سپس محلول را با استفاده از کاغذ صافی صاف می کنیم که آب آهک شفاف بدست امد سپس با استفاده از پیپت به داخل محلول آب آهک دمیدیم و مشاهده شد که محلول کدر رنگ  میشود.

سپس یک کپسول حاوی گاز co2  را اورده و گاز ان را با فشار مناسب وارد محلول کدر رنگ می کنیم و مشاهده می کنیم که با اضافه کردن گاز co2 به کدری محلول اضافه می شود که فرمول واکنش آن به صورت زیر است:

                                                                                                +H2O Ca2++2OH-+CO2 = CaCO3                                          

Caco3+H2o+co2 = ca+2+2co3-

نتیجه:

  با اضافه کردن co2  به محلول caco3 کدری  محلول افزایش می یابد.

هدف تهیه سنگ آهک:

شرح کار :

ابتدا بوته چینی را بر روی ترازو وزن می کنیم سپس با اضافه کردن gr  2 caco3  به آن دوباره آن را وزن می کنیم و آن را در داخل کوره که دمای آن قبلاً بر روی 800 سانتی گراد تنظیم شده بود قرار می دهیم .

پس از 30 دقیقه بوته را از کوره خارج کرده و سپس دوباره آ نرا وزن می کنیم که پس از محاسبه اعداد معلوم شد چند مول گاز خارج شد.

نتیجه:

با حرارت دادن caco3  ،   lit 0/2 گاز o2 خارج می شود.

هدف آزمایش پارا مغناطیسی:

شرح کار:

ابتدا o2  وN2  بخاررا بر روی دو قطب آهنربا هدایت می کنیم  . سپس N2 مایع را که در 193-  سانتی گراد مایع می شود را بر روی قطب های آهنربا ریختیم.

بعد o2 مایع را که در 187- مایع می شود روی قطب ها ریختیم.مشاهده شد که o2 مایع جذب قطب های آهنربا شد.

نتیجه:

جذب شدن o2 مایع به خاطر این است که o2  یک گاز پارا مغناطیسی است.

آزمایش بمب یخی:

شرح کار :

ابتدا آب را درون یک بالن تا خط نشانه ریخته و آن را پر کردیم در آن را بسته و آن را داخلیک قوطی حاوی استون و یخ خشک قرار دادیم و درآنرا بستیم.

به علت اینکه این واکنش یک واکنش گرماگیر است همچنین اگر co2 جامد در محیط قرار گیرد به co2 گازی تبد یل می شود و

از محیط گرما می گیرد. در نتیجه این آزمایش مشاهده شد که قوطی حاوی مواد منفجر شد
فریاد زدم در تاریخ 1389/09/23 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ