تبلیغات
منم! زکریای رازی! - انحلالها
www.facebook.com\peimanaliasghari

روش ازمایش:

دقیقا در بشرمحتوی 250گرم اب                                               

دماسنجی قرار میدهیم و دما را در هر مرحله یادداشت میکنیم. در هرمرحله 250گرم از مواد داخل جدول به ان اضافه میکنیم وافزایش دمای جدید را یادداشت میکنیم

1مولار محلول:1مول بر{1/4}بر{1000/4} مول بر{250 /0}گرم حلال

      

ماده

    مول بر میلی گرم 

          مول250/0         

Kno3

                      101

                         25.25

CH3COONA

                       82

                  20.5

سود جامد

                            40

               4.15

KI

                  166

                41.5

C12H22O11

      270گرم مول                        

               67.5

در هر بار ازمایش مثلا در مورد ازمایش KI حدود 15/4 گرم از یدید پتاسیم را وزن کرده ودر داخل 250 گرم بشر میریزیم  وتوسط یک دماسنج دمای اولییه ان را اندازه میگیریم که 30میباشد و دمای اولییه بقیه راهم به این صورت اندازه میگیرم.
فریاد زدم در تاریخ 1389/10/18 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ