تبلیغات
منم! زکریای رازی! - سنتز دی بنزال استون با تراکم آلدولی
www.facebook.com\peimanaliasghari

عنوان آزمایش : تهیه دی بنزال استون

هدف از آزمایش: آشنایی با تهیه دی بنزال استون

مواد لازم: آب، سدیم هیدروكسید ، اتانول، استون ، اتیل استات بنزالدهید.

وسایل لازم: ارلن مایر،استوانه مدرج، بشر ،قیف بوخنر ،كاغذ صافی.

تئوری:

اگر مخلوط آلدئیدها و یا کتونهای متفاوت و یا هر دوی آنها در محیط حضور داشته باشند، منجر به تولید محصولات تراکمی متنوع میشود. در مورد کتونهای دارای دو گروه متیلن یا در حالت خاص دو گروه متیل مثل استون اگر نسبت مولی بنزآلدئید به استون به صورت 2 به 1 باشد دی بنزال استون به جای بنزال استون تشکیل میشود.

مکانیسم: 

برای مشاهده اندازه اصلی عکس کلیک کنید.

روش كار:

 1 گرم سدیم را با 5 میلی لیتر آب در یك ارلن مایر 250 میلی لیتر بریزید و تكان دهید تا حل شود. 5 میلی لیتر اتانول به مخلوط اضافه كنید و ارلن را بچرخانید و بگذارید به دمای معمولی برسد سپس 0.72 میلی لیتر استون و متقاعب آن 2.1 میلی لیتر بنزالدهید به محتوای ارلن مایر اضافه كنبد رنگ محلول به سرعت به زرد تا نارنجی تغییر می كند (رنگ به خلوص بنزالدهید بستگی دارد) مخلوط گرم می‌شود و تقریبا بی درنگ رسوب زرد رنگ حاصل می‌شود.

بگذارید مخلوط به مدت 15 دقیقه به حال خود بماند و در طول این مدت ارلن را بچرخانید سپس مخلوط را روی قیف بوخنر صاف كنید محصول را كه به كمی الكل سرد بشویید و بگذارید خشك شود سپس توده‌ی رسوب زرد رنگ را با حداقل مقدار اتیل استات متبلور كنید بعد از فرایند تبلور بلور های زرد رنگی حاصل می شود كه دمای ذوب آن 112 است.

محاسبات: 

 استون

d=m/v   0.79=m/0.79   m=0.57    

    بنز آلدهید

d=m/v       1.05=m/2.1      m=2.2    

  بنزآلدهید   __    استون

             gr/mol 106      gr/mol58*2

            gr 52/0 gr                     x= 57/0

  محدود کننده:  استون

  محصول     ___   استون

          gr/mol 204    gr/mol            57*2

   تئوری  gr 002/1              gr57/0

        53%=  100 * 0.54/1.002   100 * تئوری/    عملیRa=   

خطای آزمایش:

بعد از اضافه کردن اتانول و قبل از اضافه کردن استون و بنزآلدهید برای جلوگیری از واکنشهای جانبی و کانیزار اجازه دهید تا دمای ظرف به دمای اتاق(آزمایشگاه) برسد.

نتیجه گیری:

در این آزمایش از بنزآلدهید به عنوان الکترون دوست و از استون به عنوان هسته دوست استفاده می شود.
فریاد زدم در تاریخ 1389/10/21 فریاد پیمان علی اصغری
درباره پیمان علی اصغری
آرام تر سکوت کن...
صدای بی تفاوتی هایت,
آزارم می دهد...
نیستی ببینی...
بعضی اوقات,
آنقدر حس تنهایی غرقم می کند,
که حتی خودم را هم,
دور و بر خودم نمی بینم...
هزگر نمی بخشمت...
پیمان علی اصغری
(ادمین سبز)
نظر سنجی
کاربرد این وبلاگ در چه سطحی قرار داره؟

فریاد
آرشیو فریادها
پیوندهای روزانه


    
قالب وبلاگ